بایگانی برچسب ها: آزار جنسی کودک

آموزش عملی جلوگیری‌ از آزار جنسی کودک

آموزش عملی جلوگیری‌ از آزار جنسی کودک

در این مقاله به اقدامات عملی برای آموزش خودمحافظتی به کودکان می‌پردازیم. احتیاطهای سنتی درمورد غریبه‌ها برای محافظت از کودک کافی نیست چرا که اغلب افرادی که به کودک آسیب می‌زنند معمولاً برای او شناخته شده هستند از این رو تمایز قائل شدن بین یک غریبه و فردی آشنا اما غیر قابل اعتماد برای کودک دشوار است. به همین دلیل کودکان نیازدارند تا برای ارتقای ایمنی‌شان بر راهنماییهای عملی بزرگترها تکیه کنند. برای آموزش مۆثرتر شیوه‌های محافظت از خو...

ادامه مطلب