بایگانی برچسب ها: آداب خواستگاری

دیدگاه جامعه نسبت به خواستگاری دختر ها از پسر ها

دیدگاه جامعه نسبت به خواستگاری دختر ها از پسر ها

خواستگاری دختر ها از پسر ها همانطور که می دانید از قدیم رسم و عرف بر این بوده که پسر ها از دختر ها خواستگاری کنند و این امر در هر جای دنیا با هر عقیده ای کار غیر منتظره ای به شمار می رود. امروز سایت ابرتازه ها مقاله ای از دیدگاه جامعه نسبت به خواستگاری دختر ها از پسر ها تهیه و جمع آوری کرده است. عده ای خواستگاری دختر ها از پسر ها را خیلی سخت می دانند ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری  اگر مراسم خواستگاری انجام شود، علاوه بر اینکه سنتی پسندیده رعایت شده است، به شناخت بهتری ازطرف مقابل دست می یابیم.  یکی از دلایلی که ازدواج جوانان را ناپایدار می کند، انتخاب همسر به صورت فردی است. معمولاً هنگامی که ازدواج ها با حضور و موافقت خانواده ها صورت می گیرند، از پایداری بیشتری برخوردار می شوند. زمان خواستگاری از قبل تعیین شود خانواده پسر باید قبل از حضور در خانه دختر، زمان و ساعت خواستگا...

ادامه مطلب