بایگانی برچسب ها: آثار جهانگردی

جهانگردی در متون قرآنی و روایات

جهانگردی در متون قرآنی و روایات

جهانگردی در متون قرآنی و روایات آثار جهانگردی, احادیث جهانگردی, جهانگردی در اسلام, حدیث جهانگردیجهانگردی در متون قرآنی و حدیثی با تعبیر هجرت و مهاجرت آمده است و آن برای نخستین بار در تاریخ اسلام در اوایل بعثت اتفاق افتاد; اما به تدریج‏به یک سنت تبدیل شد و آثار مطلوبی به جا نهاد که در این مقاله تفصیل آن خواهد آمد .  هجرت و جهانگردی یک سنت دیرینه اسلامی است و آثار مطلوبی درپی دارد و باید شرایط مساعد توسعه آن را فراهم آورد; منتها بای...

ادامه مطلب